Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

2009 YILINA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ BULUNAN MÜKELLEFLER NE YAPMALI

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :  27.04.2010

 

2009 YILINA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ BULUNAN MÜKELLEFLER NE YAPMALI

Bilindiği üzere vergi mevzuatımızda yıllardan beri yer alan yatırım indirimi müessesesi 5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Aynı kanunla mükelleflerin henüz yararlanamadığı yatırım indirimi istisnası tutarları ve devam eden yatırım harcamaları ile ilgili olarak GVK’na Geçici 69. madde ilave edilmiştir. Bu maddede bu durumdaki mükellefler için yatırım indirimi istisnasından yararlanma hakkı 2006, 2007 ve 2008 yılları kazançlarıyla sınırlandırmıştır.
Bu yıllarda beyan edilen kazançlardan indirilemeyen yatırım indirimi istisnası tutarı daha sonraki yıllarda indirilemeyecektir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69. maddesi ile yapılan bu sınırlandırmanın, kazanılmış hakların korunması ve hukuki güvenlik ilkeleri açısından Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği iddiası ile ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvurularak, mahkemeden geçici 69. maddenin birinci fıkrasının sonunda yer alan “…..sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait…” ibaresinin iptali talep edilmiştir.
Hukuk sistemimize göre, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği bir iptal kararından ancak yargıya başvuran mükellefler yararlanabilecektir.
Bu nedenle mükelleflerin, 2009 yılında beyannamelerini ihtirazi kayıtla beyan etmeleri ve tahakkuku takip eden yasal süre içerisinde yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir.
Mayıs ayında verilecek ilk geçici vergi beyanı ihtirazi kayıtla yapılıp, tahakkuktan itibaren de 30 gün içinde dava açılabilir. Ancak 2009 takvim yılına ilişkin geçici vergi beyanları için ihtirazi kayıtla beyanda bulunulup dava açılmasa bile 2009 yıllık beyanı için dava açmak yeterlidir.
Anayasa Mahkemesi’ndeki dava Nisan 2010′a kadar olumlu sonuçlanırsa yıllık beyana ihtirazi kayıt koyup dava açmaya gerek kalmadan yatırım indirimi istisnası uygulanabiliecektir.
Ancak bir konuyu hatırlatmakta fayda var, o da davanın kazanılması halinde, yatırım indirimi istisnası uygulandıktan sonra kalan matraha eski kurumlar vergisi oranı olan % 30 uygulanması gerektiği için daha önce % 20 olarak tahakkuk ettirilen kurumlar vergisinin düzeltilmesi gerekir. Bu nedenle dava açmadan önce bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca yatırım indirimi istisnasının stopajsız veya % 19,8 oranında stopajlı olup olmadığına da dikkat edilmelidir.