Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDAN SONRA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ BULUNAN MÜKELLEFLER BU TUTARI KAZANÇLARINDAN NE ZAMAN İNDİRECEKLER?

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi    :   27.04.2010

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARINDAN SONRA DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ BULUNAN MÜKELLEFLER BU TUTARI KAZANÇLARINDAN NE ZAMAN İNDİRECEKLER?

Anayasa Mahkemesinin, 15 Ekim tarihli toplantısında, başta yatırım indirimi süresinin sınırlandırılması gibi 5749 sayılı Kanunla getirilen bazı hükümleri iptal etmesi, bu hükümlerden etkilenen mükellefleri sevindirmiş, vergi hukukçularını da vergi gibi idare hukukunun en zorlu alanlarından birinde hukukun üstünlüğünün belgelenmesi adına ümitlendirmiştir.
Anayasa Mahkemesi, 5749 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69. maddesinde yer alan “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresinin iptal edilerek yatırım indiriminden yararlanma hakkının sınırlandırılmasını anayasaya aykırı bulmuştur.
Bu iptal kararı, kararın yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.
Anayasa Mahkemesi ayrıca 5479 sayılı kanununun yatırım indirimi düzenlemesini 1.1.2006 tarihinde yürürlükten kaldıran düzenlemesini de iptal etmiş ve yatırım indirimi istisnasının yürürlükten kalkma tarihi 5479 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 8.4.2006 tarihi olmuştur. Bu durumda mükelleflerin 8.4.2006 tarihine kadar yapmış oldukları Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi kapsamındaki yatırımları, 1.1.2006 tarihinden önce başlayan yatırımlarla bir bütünlük oluşturmasa dahi yatırım indiriminden yararlanacaktır.
Anayasa Mahkemesinin bu kararları karşısında iptal edilen hükümlerden etkilenen mükellefler ne yapacaktır.
Geçmişte bazı mükellefler iptal edilen hükümlere karşı yargıya başvurmuşlardır.
Vergi hukukçularına göre, bu kararlar, yatırım indirimi konusunda, görülmekte olan davalarda hemen uygulanabilecektir. Bu hukukçular tarafından, Anayasa Mahkemesi kararlarında kararın yürürlüğe giriş tarihinin ileri bir tarih olarak belirlenmesinin, bu kararların görülmekte olan davalarda hemen uygulanmasına engel olmadığı, idari yargı anlayışının da “mahkemelerin anayasaya aykırılığı sabit olmuş hükümlerin kararlara esas olamayacağı” yönünde olduğu belirtilmektedir. (Bumin Doğrusöz, Veysi Seviğ, Hakan Uzeltürk)

İptal edilen hükümlere karşı geçmişte dava açmayanlar dava açmak için Anayasa Mahkemesi Kararlarının Resmi Gazetede yayınlanmasını beklemek zorundalar mıdır? Örneğin önümüzdeki üçüncü Geçici Vergi beyannamesinde, 2008 yılı sonu itibariyle indirilememiş, devreden yatırım indirimi harcama tutarlarının endekslenmiş şekliyle indirim konusu yapılabilmesi için bazı yazarlar Anayasa Mahkemesi kararlarının yayımının beklenmesi gerektiği veya en azından idarenin bu konuda açıklama yapması gerektiği, bazı yazarlarsa iptal edilen hükümlerin hemen uygulanabileceği görüşündedirler.
Bu yazarlar geçici vergi beyannamesinde devreden yatırım indiriminin kazançtan indirilmesi halinde, idarenin yapacağı cezalı tarhiyatın vergi mahkemelerince iptal edileceği tahmin edilmektedir. Gerekçe olarak da hem adli yargı hem de idari yargıda mahkemelerin anayasaya aykırılığı tescil edilmiş olan hükümleri, Anayasa Mahkemesi kararının yürürlüğe girmediği gerekçesiyle uygulamalarının mümkün olmadığı savını öne sürmektedirler.
Ancak beklenen, İdarenin bir genel tebliğ veya bir sirkülerle konuyu hemen açıklaması ve mükellefleri rahatlatmasıdır.