Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan KKEG Niteliğindeki Faize İlişkin KDV’nin Düzeltilmesi

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :   07.04.2010

 

MÜKELLEFLER İÇİN KISA NOTLAR

Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan KKEG Niteliğindeki Faize İlişkin KDV’nin Düzeltilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununa göre, kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkisi olan kişilerden aldıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun özsermayesinin üç katını aşan kısmı, örtülü sermaye sayılmaktadır.
Örtülü sermaye üzerinden borçlu kurumun ödediği faiz vb (kur farkı hariç) tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştirdiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı veya dar mükellef için ana merkeze aktarılan tutar sayılmaktadır.
Faiz gelir ve gideri faizi alan ve ödeyen tarafından kar payı sayıldığı için işlemler buna göre düzeltilir. Bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde KDV’ye tabi tutulması öngörülen işlemler belirtilmiş olup, kâr payları KDV’ye tabi değildir.
Dolayısıyla örtülü sermaye sayılan ödemeler için hesaplanan faizler katma değer vergisine tabi olmayıp, yapılan işlemin örtülü sermaye olduğu daha sonra anlaşıldığında faizi ödeyen kurum tarafından indirim konusu yapılan KDV’ler cezalı olarak ödenecek, faizi alan kurum tarafından hesaplanan KDV olarak beyan edilenler ise bu kuruma iade edilecektir.

Kat İrtifakı Kurulmuş Ancak Henüz Kat Mülkiyetine Geçirilmemiş Gayrimenkullerin 28 Kasım 2009 Tarihine Kadar Kat Mülkiyetine Geçirilmesi Zorunluluğu:

28 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711 sayılı Kanun”da 28.11.2007′den önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp “yapı kullanma belgesi” alınmış bulunan gayrimenkullerin, 28 Kasım 2009 tarihine kadar kat mülkiyetine geçirilmesi zorunlu kılındı.
28 Kasım 2009 tarihine kadar, kat mülkiyetine geçme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere belediyeler tarafından her bir daire malikine 1.000′er TL “idari para cezası” kesilmesi öngörüldü. (Şükrü Kızılot-Hürriyet 29 Nisan 2009)<