Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.4037 5.4134
Euro 6.1605 6.1716
Sterlin 6.9369 6.9730
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

MALİYE’NİN LİSTELERİNE GİRMEK KOLAY, ÇIKMAK ZOR

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   :   06.04.2010

 

MALİYE’NİN LİSTELERİNE GİRMEK KOLAY, ÇIKMAK ZOR:

Son zamanlarda tartışılan konulardan biri de Maliye Bakanlığının bazı şirketleri dahil ettiği kod gruplarıdır. Koda alınan şirketlerden mal veya hizmet alan şirketlerin iade veya mahsup talepleri, idare tarafından reddedilmektedir. İdare iade veya mahsup talebini ancak söz konusu şirkete ödenen tutarın iade veya mahsup tutarından indirilmesi şartıyla karşılamaktadır.
İdarenin kullandığı kod numaralarının açılımı şöyledir:
KOD 1
Vergi inceleme raporuna göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile bunların ortakları ve kanuni temsilcilerinin kurdukları veya ortak oldukları şirketler
KOD 2
Vergi inceleme raporuna göre sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar
KOD 3
Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği konusunda haklarında rapor bulunan mükelleflerin ortakları veya kanuni temsilcileri.
KOD 4
Bastırdığı belgelerin zayi-çalındığı veya kaybolduğunu bildirenler
KOD 5-1
Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB düzenlediği konusunda tespit bulunan mükellefler. (Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB düzenlediği vergi inceleme raporuyla tespit edilen şirketlerin ortakları ve kanuni temsilcileri tarafından kurulan şirketler, işçi sayısı, makine teçhizat ve işyeri durumu yetersiz olmasına rağmen KDV matrahları yüksek olan bu nedenle beyanları gerçeği yansıtmayan ve buna benzer tespitler nedeniyle SMİYB düzenleme ihtimali olan mükellefler.)
KOD 5-2
Haklarında rapor bulunmamakla birlikte SMİYB kullandığı konusunda tespit bulunan mükellefler.
KOD 5-3
Adresinde bulunamayanlar ile sarih adresi tespit edilemeyenler.
KOD 5-4
Defter, belge ibraz etmeyen veya incelemeye sevk edilenler ile fazla döneme ilişkin olarak KDV beyannamesini (süresinden sonra verenler hariç) vermeyen mükellefler.
KOD 6
Vergi numarası ve unvanı gibi mükellefiyet bilgileri kullanılarak başkaları tarafından belgeleri taklit edilen mükellefler.
KOD 7
Vergi mükellefiyeti olmadığı halde SMİYB düzenlediği vergi inceleme raporları ya da benzer yöntemlerle tespit edilen şahıslar. (Sahte belge organizasyonu içerisinde bulunanlar ve SMİYB ticareti yapanlar)
KOD 8
2004/13 sayılı iç genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde vergi dairelerince mükellefiyeti re’sen terk ettirilen mükellefler.
KOD 9-1
SMİYB Düzenlediği konusunda hakkında rapor bulunan ve Bakanlık Makamı tarafından oluşturulan olumsuz mükellefler listesinde yer alan mükellefler
KOD 9-2
SMİYB Kullandığı konusunda hakkında rapor bulunan ve Bakanlık Makamı tarafından oluşturulan olumsuz mükellefler listesinde yer alan mükellefler
Bu listeler İdarenin çeşitli birimleri tarafından tutulmakta ve listelerde Türkiye’nin önde gelen büyük kurumları da yer almaktadır. Bu işin bir ölçüsü, makulü bulunmamaktadır. Listeye alınmanın sonuçları, ticari hayatta itibarın önemi de düşünülürse çok ağır olabilmektedir.
Listeye bir kez girildiğinde çıkmak da çok güçtür. Bir çok yazışmalarla prosedür uzamaktadır. Oysa kodlamalara bakılırsa listeye alınan mükelleflerin daha çok şüphelilik durumu nedeniyle listeye alınması söz konusudur. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanlar hariç, diğer durumlarda İdarenin listeye alınan mükellefler ve onlardan mal ve hizmet alan mükelleflerle yaptığı işlemlerde daha objektif kıstasları temel alması gerekmektedir. Bu hukuk Devleti olmanın bir gereğidir.