Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 5.6825 5.6928
Euro 6.5678 6.5797
Sterlin 7.4573 7.4962
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Fason Hizmetlere İlişkin KDV İadelerinde Döviz Alım Belgesi Aranacak mıdır?

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi  :  25.07.2008

 

Bülent ÇAKAR 

Yeminli Mali Müşavir

Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak

SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLERE YAPILAN FASON HİZMETLERE İLİŞKİN KDV İADELERİNDE DÖVİZ ALIM BELGESİ ARANACAK MIDIR?

Amme Alacaklarının Tahsili Kanununda, KDV Kanununda ve bazı diğer kanunlarda değişiklikler yapan 5766 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklikler yapılmış ve serbest bölgelere yapılan fason hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

Serbest Bölgelere Verilen Sadece Fason Hizmetler KDV�den İstisnadır

KDV Kanununda yer alan daha önceki düzenlemede, yurt dışına yapılan hizmetler KDV�nden istisna idi. Ancak serbest bölgeler siyasi sınırlar içinde olduğu için yurt dışı kavramının dışında kalıyor ve bu nedenle serbest bölgelerdeki müşterilere yapılan hizmetlerden KDV alınması gerekiyordu. Yapılan değişiklikle serbest bölgedeki müşterilere yapılan sadece fason hizmetler KDV�nden istisna edilmiştir.

11 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanan 110 nolu KDV Genel Tebliğinde fason hizmetin tanımı yapılmış ve �fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak veya işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade etmektedir.� Denilmiştir.

Devamında, �serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurt içinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler�in istisna kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Dikkat edilirse fason hizmet dışındaki hizmetler örneğin taşıma hizmetleri, temizlik hizmetleri, avukatlık ve mali müşavirlik hizmetleri istisna kapsamı dışında tutulmuştur. Serbest bölgedeki müşterilere verilen bu hizmetler KDV�ne tabi olacaktır.

Döviz Alım Belgesi Aranılacak mıdır?

Tebliğde serbest bölgelere verilen fason hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinin, hizmet ihracatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacağı belirtilmiştir. 84 nolu KDV Genel Tebliğinde, hizmet ihracı istisnasına ilişkin KDV iadesinde, aranılacak belgeler arasında döviz alım belgesi ya da dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge de sayılmıştır.

Öte yandan Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesi 08.02.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “(1) İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Bunun üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı 28.02.2008 tarihinde yayınladığı iç genelgede, “hizmet ihracı” ile “bavul ticareti” ve “bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla teslimler”den kaynaklanan katma değer vergisi iade işlemlerinde döviz alım belgesinin gerekli olduğunu ve İdare tarafından aranacağını duyurmuştur.

110 nolu KDV Genel Tebliğinde, serbest bölgelere verilen fason hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinin, hizmet ihracatından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacağı belirtilmişse de, aranılacak belgelerin teker teker belirtildiği listede döviz alım belgesine yer verilmemiştir.

Tebliğin bu ifadesinin tereddütlere yol açması muhtemeldir. Ancak bizce söz konusu istisnadan kaynaklanan iadelerde döviz alım belgesi veya dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış bir belgenin aranılmaması gerekir. Çünkü makro ekonomik politikalar açısından ihracat bedellerinin yurda getirilmesi, kambiyo mevzuatında yapılan değişiklikle zaten zorunlu olmaktan çıkarılmıştır. Eğer döviz alım belgesi istisnaya konu işlemin ispatlanması açısından aranıyorsa, işlem zaten gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen bir belge ile teyit edilmektedir. Bu nedenle döviz alım belgesinin aranılmaması, hem gereksiz belge trafiğinin önlemesi hem de istisna konusu işlemin gerçekleştiği tarih konusunda ortaya çıkacak bazı gereksiz tartışmaları önlemesi bakımından doğru olacaktır.

Bizce Gelir İdaresinin “hizmet ihracı”, “bavul ticareti” ve “bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla teslimler”den kaynaklanan katma değer vergisi iade işlemlerinde de döviz alım belgesi veya dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belgeyi aramaması yerinde olacaktır.