Döviz Kurları - Kur Arşivi

Alış Satış
Dolar 6.0656 6.0766
Euro 6.7864 6.7986
Sterlin 7.6801 7.7202
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 - 15:30
Kullanacağınız kur bir gün önce belirlenen kur olmalıdır

E-Bülten

Duyuru ve gelişmelerimizden haberdar olmak için e-bülten listemize üye olabilirsiniz.

Serbest Bölgelerde İmalat Yapıp % 85′ini İhraç Edenler Çalıştırdıkları İşçilerin Ücret Stopajlarını Ödemeyecekler

Bülent Çakar - YMM

Yayımlanma Tarihi   : 13.06.2008

Bülent ÇAKAR 

Yeminli Mali Müşavir

Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. – Kurucu Ortak

Serbest Bölgelerde İmalat Yapıp % 85′ini İhraç Edenler Çalıştırdıkları İşçilerin Ücret Stopajlarını Ödemeyecekler

Serbest Bölgeler Kanun Tasarısı hükümet tarafından yasalaştırılmak üzere Meclis�e gönderildi. İlk uygulaması tamamen vergisiz bölge şeklinde olan serbest bölgeler, 6 Şubat 2004 tarihinde yayımlanan 5084 sayılı Kanun ile bu tarihten sonra ruhsat alanların bölgede üretim yapmak şartıyla, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar Kurumlar Vergisinden istisna oldukları bir uygulamaya dönüşmüştür. Aynı yasada personele yapılan ücret ödemelerinden bu yılın sonuna kadar (31.12.2008) gelir vergisi stopajı yapılmaması da öngörülmüştü.

Bu yılın sonunda ücret stopajı teşviğinin sona ermesiyle birlikte serbest bölgelerde yeni ruhsat alanlar için (üretim ruhsatı) sadece Kurumlar Vergisi istisnası (Avrupa Birliği�ne üyelik tarihine kadar) uygulanacaktır. 6 Şubat 2004 tarihinde yapılan bu değişiklikler serbest bölgelere özellikle yurt dışından yeni yatırımcı gelmemesi ve mevcut yatırımcıların serbest bölgede faaliyet yapmanın getirdiği ek masrafların da baskısıyla bu bölgeleri terk etmeleri sonucunu doğurmuştur. Bu olumsuz gelişmeler hükümetin konuya el atıp yeni bir yasal düzenleme yapmasını zorunlu kılmıştır. Yeni yasa tasarısında öngörülen önemli değişiklikler şöyledir:

Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunanlara Hazinenin Mülkiyetinde Bulunan Arazi, Arsa ve Binalar 49 Yıla Kadar Kiralanabilecek veya Bunların Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilebilecektir

Serbest bölgelerde arazi kiralayarak bina ve tesislerini inşa eden üretici kullanıcılara 30 yıl, üretim dışında faaliyet gösteren diğer kullanıcılara ise 20 yıl süreli verilen faaliyet ruhsatı sürelerinin azami 49 yıla çıkartılması hedeflenmiş ve mülkiyeti Hazineye ait serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara, Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binaların, doğrudan veya irtifak hakkı tesisi suretiyle 49 yıla kadar kiralanabilmesi imkanı getirilmiştir.

Serbest Bölgelerde Üretimlerinin En Az % 85�ini Yurt Dışına İhraç Eden Firmalar Personeline Ödedikleri Ücretlerden Stopaj Yapmayacaklardır

3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek, 2008 yılı sonu itibariyle serbest bölgelerde çalışanlar için sağlanan gelir vergisi muafiyetinin kalkacak olması nedeniyle özellikle üretici firmalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bölgelere üretici ihracatçı firmaların çekilmesi amacıyla, bu muafiyetin üreticiler için Avrupa Birliğine üyelik tarihine kadar devam ettirilmesi amaçlanmıştır.

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösterenlerin Tamamının Faaliyetleriyle İlgili Yaptığı İşlemler ve Düzenlediği Kağıtlar Damga Vergisi ve Harçlardan İstisna Olacaktır

Bu istisna da hem 6 Şubat 2004 tarihinden önce ruhsat alanlar hem de bu tarihten sonra ruhsat alanlar için Avrupa Birliği�ne üyelik tarihine kadar devam ettirilecektir.

Değerlendirme

Üretim girdilerini yurtdışından sağlayarak ürettiği mamulleri ihraç eden firmalar için önemli avantajlar sağlayan serbest bölgeler genellikle gelişmiş yörelerde bulunduğu için insan kaynağı, pazarlama ve finansman merkezlerine yakınlık açısından da ek avantajlar sunmaktadır. Şu anda ülkemizde uygulanan en önemli teşvik 49 ilde uygulanan ücret stopajı, sigorta işveren prim hissesi, arsa temini ve enerji desteği unsurlarından oluşan teşvik paketidir. Bu teşvik unsurlarından ücret stopajı ve sigorta işveren prim hissesi teşvikleri, 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmış yatırımlar için beş yıl, 31.12.2008 tarihine kadar tamamlananlar için dört yıl ve 31.12.2009 tarihine kadar tamamlananlar için üç yıl devam edecektir. Bu tarihler uzatılmadığı takdirde, ülkemizde ihracata yönelik üretimin serbest bölgelerde yapılmasının cazibesinin artacağını ve teşvik alanında rakipsiz kalacağını söylemek mümkündür.